наставник математике

Маријана Ђелошевић

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду – одсек Теоријска математика. Након стицања звања дипломирани математичар – професор математике, предавачки рад започиње 2001. године у Основној школи „Јосиф Маринковић“. Од 2009. године ради у Средњој школи, као професор математике ученицима општег смера гимназије. Служи се енглеским језиком на напредном нивоу.…

Милош Фодок

Завршио основну школу „Јосиф Маринковић” у Новом Бечеју, где потом завршава и средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду. У школи предаје математику од 2013. године.