Милош Фодок

Милош Фодок

Завршио Средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду.