наставник физичког васпитања

Тања Голушин

Рођена је 19. 9. 1979. у Зрењанину. Завршила је ОШ „Милоје Чиплић“ у Новом Бечеју, а школовање наставила у Зрењанину, завршивши Медицинску школу, смер – Фармацеутски техничар. Факултет физичке културе у Новом Саду уписала 1998. године. Дипломирала 2003. године са звањем професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут. Од тада запослена…

Маријана Конрад

Рођена је 21. 10. 1977. у Бановићима, где је завршила и основну школу. Гимназију „Душан Васиљев“ завршила је у Кикинди. Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут. Запослена је на месту наставника физичког васпитања у ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево и у Средњој школи Нови…

Бојан Алексов

Рођен у Новом Бечеју 12. 10. 1959. Средњу школу – Гимназију похађао 1974–1978. у Новом Бечеју. Почео студирати Правни факултет у Новом Саду, а завршио Факултет физичке културе у Београду. Носилац је дипломе учитеља пливања и лиценцирани инструктор скијања. Као професор почео је радити у основној школи у Новом Милошеву…