Маријана Конрад

Маријана Конрад

Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут.