Аутомеханичар и Механичар привредне механизације

Аутомеханичар и Механичар привредне механизације

Знање и умеће које стичу механичари за 3 године школовања под надзором наставника високе компетентности пре свега је практично и тиче се мануелних способности. Аутомеханичар се оспособљава за дијагностиковање квара, поправку и одржавање аутомобила, а механичар привредне механизације за исте радње, али с нагласком на пољопривредне и друге машине.

Практична настава се за ученике ових смерова одржава већ од  1. разреда, најпре у школи, у добро опремљеним радионицама, а потом и у одговарајућим фирмама. Док општеобразовне предмете ученици ова два смера слушају заједно, пракса се разликује и специфична је за аутомеханичаре, односно механичаре привредне механизације.