Техничар мехатронике

Техничар мехатронике

Све савремене машине функционишу као комбинација механике и електронике. Да би се рад тих машина разумео, потребна су знања из области информационих технологија (IT), електротехнике, роботике и аутоматике. Сва та знања стичу се кроз 4 године школовања у оквиру смера Техничар мехатронике.

 

Поред стручног особља, које нуди теоријско и практично знање, Средња школа има модерну опрему за учење: 3D штампач, роботизоване електронске системе и, пре свега, рачунарске кабинете потпуно опремљене новим рачунарима, плазма мониторима и савременом пратећом опремом.

 

Техничарима мехатронике се даје могућност практичног учења у предузећима одговарајућег профила, а своје знање могу продубити и посећујући сајмове науке и технике у организацији школе.