секретар

Аленка Грљевић Свиленгаћин

Дипломирани правник, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 2006. године на радном месту секретара школе. Била је вишегодишњи координатор у оквиру пројекта „Мултипликација – живети толерантно“ који је подржавала швајцарска Pestalozzi children’s foundation. У оквиру пројекта је са ученицима наше школе боравила у дечијем селу у…