наставник практичне наставе

Имре Алмаши

Рођен је у Новом Бечеју и живи са породицом у овом месту. Првих десет година је радио у привреди у машинству на различитим пословима. Године 1994. почео је рад у Средњој школи као наставник практичне наставе. У школству ученике је припремао за такмичења ученика машинских школа. Они су успешно представљали…