наставник географије

Олга Богданов

– наставник географије у Средњој школи – ради са децом у основној школи – завршила Природно-математички факултет у Новом Саду – одсек Географија – у школи ради од 1991. године