наставник електротехничке групе предмета

Бошко Ташин

Рођен у Новом Бечеју 17. августа 1959. године. У Новом Бечеју је завршио гимназију, а 1978. године је уписао Електротехнички факултет у Београду, на ком је и дипломирао на енергетском смеру. Године 1987. добио први посао у струци у индустрији грађевинске керамике „Полет“ у Новом Бечеју, а од 1989. до…

Роберт Киш

1. рођен ’59. у Новом Бечеју. 2. први транзистор залемио ’73. 3. прва штампана плочица ’74. 4. прву радио-аматерску радио-везу одржао ’75. 5. положио радио-аматерску I класу ’78. 6. прву програмску линију написао ’80. 7. први PCB фото поступком ’81. 8. први микрорачунар саставио ’82. (галаксија) 9. дипломирао на Електротехничком…