дипломирани економиста

Снежана Нешић

Рођена 11. 11. 1970. године у Новом Бечеју. Основну школу завршила у Новом Бечеју, а потом средњу економску школу у Бечеју. Мастер академске студије програма Пословна економија завршила на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима. Запослена у школи на радном месту дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове.