Тијана Блажић

Тијана Блажић

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Српска књижевност и језик.