Раденко Тадић

Раденко Тадић

По завршеном машинском факултету и специјалистичким студијама, стекао је диплому – специјалиста техничких наука.