Дубравка Миловац Срндовић

Дубравка Миловац Срндовић

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик.