ПП служба

Педагошко психолошка (ПП) служба  пружа помоћ и подрчку ученицима, родитељима и наставницима по питањима која су од значаја за образовање и васпитање и развој професионалне каријере ученика.

Наша школа има два стручна сарадника:

Јелена Маринков – психолог  и Силвана Пантић Јовановић – педагог

Бланко обрасци за наставнике:

  1. насловна страна плана
  2. глобални план
  3. оперативни план наставника
  4. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ