Тимови у школи

Тим за израду Годишњег плана рада школе 

Чланови:

 1. Јелена Маринков
 2. Силвана Пантић Јовановић
 3. Зорана Ковачев
 4. Милан Шуковић
 5. Анита Бојић Перкин

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, безбедност и превенцију од насиља

Чланови:

 1. Јелена Маринков
 2. Имре Алмаши
 3. Ђурђева Нешић
 4. Милан Мирков
 5. Бојан Алексов
 6. Силвана Пантић Јовановић
 7. Анита Бојић Перкин

Тим за сарадњу са породицом

Чланови:

 1. Милан Шуковић
 2. Милан Мирков
 3. Исидора Марјански
 4. Силвија Сакач Мадарас
 5. Верица Дујин
 6. Богданка Ћурчић Танди

Тим за каријерно вођење и саветовање

Чланови:

 1. Јелена Маринков
 2. Тијана Блажић
 3. Драгиња Секулић
 4. Даниела Суровац
 5. Милан Мирков

Тим за промоцију школе

Чланови:

 1. Драгиња Секулић
 2. Славенка Немешев
 3. Александра Латиновић
 4. Гордана Свиленгаћин
 5. Анита Бојић Перкин

Тим за заштиту животне средине и здравствено васпитање

Чланови:

 1. Снежана Вијатов Љубичић
 2. Атила Галфи
 3. Олга Богданов
 4. Анђелија Филипов
 5. Јасмина Јаконић
 6. Гордана Мишић

Тим за школски спорт

Чланови:

 1. Бојан Алексов
 2. Зоран Петровић
 3. Тања Лалић
 4. Маријана Конрад
 5. Раденко Тадић

Тим за педагошко инструктиван рад

Чланови:

 1. Силвана Пантић Јовановић
 2. Јелена Маринков,
 3. Биљана Бањац
 4. Радомир Мишић
 5. Анита Бојић Перкин

Тим за инклузивно образовање

Чланови:

 1. Силвана Пантић Јовановић
 2. Даниела Суровац
 3. Јелена Митрашиновић

Тим за самовредновање

Чланови:

 1. Силвана Пантић Јовановић
 2. Раденко Тадић
 3. Јелена Митрашиновић
 4. Станимирка Јанков
 5. Дубравка Миловац Срндовић

Тим за културну и јавну делатност школе

Чланови:

 1. Тијана Блажић
 2. Маја Шолаја
 3. Славенка Немешев
 4. Вера Варга
 5. Јелена Пауљев
 6. Анита Бојић Перкин

Стручни актив за развојно планирање

Чланови:

 1. Силвана Пантић Јовановић
 2. Љиљана Кумрић
 3. Јелена Маринков
 4. Маријана Ђелошевић

Стручни актив за развој школског програма

Чланови:

 1. Силвана Пантић Јовановић
 2. Јелена Маринков
 3. Зорана Ковачев
 4. Киш Роберт
 5. Анита Бојић Перкин