Вести

Упис у први разред средње школе могућ и путем еУправе

Од ове године родитељима/другим законским заступницима ће у периоду уписа бити на располагању могућност да путем еУправе електронски поднесу пријаву/захтев за упис ученика у први разред средње школе

Приликом уписа у први разред гимназије потребно је да ученик одабере два предмета из листе изборних програма. 

Листа изборних програма

  1. Језик, медији и култура
  2. Појединац, група и друштво
  3. Образовање за одрживи развој
  4. Уметност и дизајн.

Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику предају исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.).