Вести

Ново осветљење у школи

Уназад више година у овој школи није било озбиљнијег унапређења унутрашњег осветљења, изузев замене прегорелих сијалица. У учионицама су се налазиле старе светиљке, чија даља употреба је стварала небезбедно место за рад.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине суфинансирао је пројекат Побољшање енергетске ефикасности унутрашње расвете. Постојеће светиљке замењене су новим, енергетски ефикаснијим светиљкама, а тиме је постигнуто да се уз унапређење система унутрашње расвете и потрошња енергије за исти обим и квалитет знатно смањи.

Постављање нове расвете
Постављање нове расвете

Сада су учионице светлије и пријатније за рад, а износи на рачунима за потрошњу електричне енергије мањи.

нова расвета