Вести

Мало другачији час српског језика

Наставница српског језика и књижевности у Средњој школи, Дубравка Миловац Срндовић, организовала је и припремила час упознавања ученика са појмом калиграфског писања. Доступност нових технологија и све већа заступљеност употребе дигиталних записа и елекронске комуникације удаљила је ученике данашњице од потребе за развијањем и усавршавањем вештине писања руком. Циљ часа био је упознавања ученика са појмом калиграфије, значаја лепог писања, калиграфским прибором, радом и делом Захарија Орфелина, као и развијање вештине калиграфског писања код ученика.

20161115_10301920161115_103241

Ученици су били максимално активирани. Акценат у настави стављен је на повезивање новог градива са претходним знањима из српског језика и књижевности, као и из других наставних предмета. Ученици су подстицани да постављају питања о ономе што им није јасно, као и да повезују нова знања са животним и ваншколским искуством.

20161115_103254-2

Оно што представља посебну вредност овог одржаног часа јесте демонстрација калиграфског писања и вежба ученика у лепом писању. Наставница је дискретно пружала помоћ у савладавању и решавању постављеног задатка, који се огледао у исписиању свог имена уметнички лепим писмом. Ученици су користили калиграфски прибор – више врста пера, држаче за пера, бамбус и мастило у више боја. Суптилно преносећи  правила којих се треба држати приликом лепог писања, које је написао Захарије Орфелин, – о правилном држању тела, руке и пера, наставница  Дубравка Миловац Срндовић је створила опуштену климу у разреду и тиме створила повољне услове да се сваки ученик окуша у делатностима писара прошлог века.

20161115_10331120161115_103355

Ученици су се нашли у нетипичној ситуацији за савремено доба, али их је лепота уметности цртања слова врло брзо освојила и истакли су да би и поред тешкоћа на које су наилазили радо поновили овај час.