Соња Ђуричин

Соња Ђуричин

Основне академске студије је завршила на Природно-математичком факултету у Новом Саду, а затим и мастер академске студије.