Снежана Вијатов Љубичић

Снежана Вијатов Љубичић

Дипломирани биолог, запослена у Средњој школи Нови Бечеј на радном месту професора биологије, екологије и екологије и заштите животне средине.