Силвија Сакач Мадарас

Силвија Сакач Мадарас

Рођена у Зрењанину, живела и школовала се у Новом Саду,