Јанков Станимирка

Јанков Станимирка

Наставник латинског језика. Завршила Филозофски факултет у Београду, смер Археологија.