Анђелија Филипов

Анђелија Филипов

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Сарајеву, Одсек за географију.