Распоред наставе

Календар рада за школску 2022/2023. годину

Прво полугодиште почиње у четвртак 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 23.
децембра 2022. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 9. јануара 2023. године, a завршава се у уторак,
20. јуна 2023. године.
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у уторак, 23. маја 2023.
године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних
школа у уторак, 30. маја 2023. године.
Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда
четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења,
односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према
индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у уторак,
15. августа 2023. године.

Правилник о школском календару можете преузети на линку испод.

Календар рада за школску 22_23

Распоред часова по смеровима

Гимназија – општи тип

Електортехника – техничар мехатронике

Текстилство – модни кројач

Машинство – механичар моторних возила,аутомеханичар, механичар привредне механизације