Распоред часова и календар

Распоред часова по смеровима

 

Гимназија – општи тип

Распоред часова I1 

Распоред часова II1

Распоред часова III1

Распоред часова IV1

Техничар Мехатронике

Распоред часова I3

Распоред часова II3

Распоред часова III3

Распоред часова IV3

Модни кројач

Распоред часова I4

Распоред часова II4

Механича моторних возила

Распоред часова I5

Распоред часова II5

Аутомеханичар и механичар привредне механизације

Распоред часова III5

Календар рада за школску 2022/2023. годину

Прво полугодиште почиње у петак, 1. септембра 2023. године, а завршава се у петак, 22. децембра 2023. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 15. јануара 2024. године, a завршава се у петак, 21. јуна 2024. године.

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 24. маја 2024. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа у петак, 31. маја 2024. године.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, за које је планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у четвртак, 15. августа 2024. године.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Календар рада за текућу школску годину