Месец: новембар 2015.

Посета сајму књига

Ученици Средње школе из Новог Бечеја посетили су 60. међународни београдски сајам књига. Сваке године се у току Сајма књига један дан издваја као школски. Тог дана постоје неке погодности  за ученике и наставнике, а активности излагача прилагођене су школарцима. На овогодишњем Сајму школски дан је био четвртак, 29. октобар,…

Унапређивање тимског рада у Средњој школи у Новом Бечеју

Слабости и недостаци традиционалне наставе, који се огледају у мањем подстицају развитка стваралаштва и мотивисаности за самостална истражи-вања, детерминишу потребу да се наставни садржаји све чешће обрађају путем тимске наставе икорелације између различитих наставних предмета. Потребе савременог, реформисаног образовања налажу активну сарадњу наставника и заједничко планирање и реализацију наставног програма.  …