Механичар моторних возила

Механичар моторних возила

Мотори са унутрашњим сагоревањем, одржавање моторних возила, обука вожње на моторном возилу „Б” категорије само су неки од предмета који током 3 године школовања наше механичаре моторних возила оспособљавају за предстојеће послове и даље напредовање. Похађањем стручних и општеобразовних предмета ученици добијају добру основу коју ће у будућности моћи да примене радећи у аутосервисима, сервисима за технички преглед, ауто кућама…

Практична знања ученици стичу мањим делом у школи, а већим делом у компанијама или аутосервисима, уз употребу савремене технологије и уз помоћ обучених ментора и инструктора.

По завршетку школовања, механичар моторних возила ће бити обучен да:

  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем
  • дијагностицира и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја
  • сервисира возила у експлоатацији
  • врши контролу исправности моторних возила