Гимназија

Гимназија – општи смер

Општи смер гимназије пружа широко знање из општеобразовних и обавезних изборних предмета. За све оне који још увек нису сигурни да ли би се у будућности бавили природним или друштвеним наукама, класичним или модерним занимањем – похађање гимназије општег смера је добар избор. О успеху бивших гимназијалаца Средње школе могу посведочити наши наставници, иза којих стоје признати резултати и вишегодишње искуство.

Настава се одвија у специјализованим кабинетима, чију опрему, између осталог, чине беле и интерактивне (паметне) табле и лаптопови.

У циљу унапређивања наставе и целоживотног учења Средња школа организује стручне екскурзије, међу којима издвајамо посету Сајму технике и техничких достигнућа, сајмовима књига, Фестивалу науке, Сајму пољопривреде, сајмовима образовања. Такође, током школске године се редовно организују одласци на позоришне представе и посете музејима и галеријама у већим културним центрима Војводине и Србије.