психолог

Јелена Маринков

Дипломирани психолог. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Психологија. Ради као стручни сарадник и предаје психологију у другом разреду гимназије и грађанско васпитање као изборни предмет. Прошла обуке за Грађанско васпитање у средњој школи, више обука за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања, методику у настави, активно…