педагог

Силвана Пантић-Јовановић

Педагог специјалиста – стручни сарадник. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, на Катедри за педагогију, а такође и специјализирала Школску педагогију, професионалну оријентацију на истој катедри. Поред дугогодишњег искуства у раду са децом и професорима за њу је образовање за живот и образовање током целог живота, и то примењује…