наставник текстилне групе предмета

Богданка Ћурчић Танди

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства, текстилно-машинска струка, запослена у Средњој школи у Новом Бечеју од 1. септембра 1995. године на радном месту професор текстилне групе предмета. Била је вишегодишњи радионичар у оквиру пројекта „Мултипликација – живети толерантно“ који је подржавала швајцарска Pestalozzi children’s foundation. У оквиру пројекта је са ученицима наше…