наставник српског језика и књижевности

Дубравка Миловац Срндовић

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик. Почела је да ради са ученицима 2004, а радно искуство стицала је у основним школама у Новом Бечеју и Куману. Од 2012. је део колектива Средње школе.

Тијана Блажић

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, смер Српска књижевност и језик. Запослена као професор Српског језика и књижевности од 2006. године, испит за лиценцу за наставника положила у Београду, 2010. године. Стекла радно искуство у области библиотекарства, новинарства, лектуре, прошла обуке за извођење драмских радионица, предавала Грађанско васпитање у…

Гордана Свиленгаћин

Гимназију је завршила у Средњој школи у Новом Бечеју 2007. године, а основне и мастер студије српског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду 2011, односно 2012. године. Са звањем мастер професор језика и књижевности (србиста) у Средњој школи предаје од 2012. године и поносна је на то…