наставник информатике

Славенка Немешев

Рођена 19. 4. 1967. Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Образовна информатика. По занимању професор информатике. У Средњој школи ради од 1994. Године 2014. покренула Клуб родитеља, који се и данас бави активностима везаним за рад са децом. Учествовала у пројекту „Мултипликација – живети толерантно“ на пословима радионичара, водила…