директор

Анита Бојић Перкин

Професор филозофије и мастер библиотекар информатичар Рођена сунчаног априлског дана 1980. године. Завршила општи смер гимназије, дипломирала на Филозофском факултету на студијској групи Филозофија, а на Педагошком факултету на студијском програму Мастер библиотекар информатичар завршила мастер академске студије. Положила испите за лиценце из области просвете, као и библиотечко-информационе делатности. Запослена…