Верица Дујин

Верица Дујин

наставник економске групе предмета

Школовала се у Новом Бечеју, Бечеју и Новом Саду, где је дипломирала на Економском факултету. По занимању је дипломирани економиста. Радила је у привреди у сектору план и анализа и у књиговодству. Од 2003. године ради у Средњој школи у Новом Бечеју као професор економске групе предмета. Припремала је ученике и водила их на такмичења: ученичких компанија, „Пословни изазов“ и Основа економије. Организовала стручне посете и посећивала са ученицима Народну банку Србије, Београдску берзу. Водила ученике на екскурзије. Живи у Новом Бечеју, удата, мајка троје деце.