Тања Голушин

Тања Голушин

наставник физичког васпитања

Рођена је 19. 9. 1979. у Зрењанину. Завршила је ОШ „Милоје Чиплић“ у Новом Бечеју, а школовање наставила у Зрењанину, завршивши Медицинску школу, смер – Фармацеутски техничар. Факултет физичке културе у Новом Саду уписала 1998. године. Дипломирала 2003. године са звањем професор физичког васпитања и дипломирани кинезитерапеут. Од тада запослена у ОШ „Милоје Чиплић“, а од 2013. године и у Средњој школи у Новом Бечеју.