Снежана Вијатов Љубичић

Снежана Вијатов Љубичић

наставник биологије

Дипломирани биолог, запослена у Средњој школи Нови Бечеј од 1. 9. 2001. године на радном месту професора биологије, екологије и екологије и заштите животне средине. Ради такође и у ОШ „Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Милоје Чиплић“ као наставник биологије.
Поред редовних стручних усавршавања активно учествује и координира у већем броју пројеката (Брантнер је наш партнер, Од папира до шешира, Прошлост и садашњост као залог за будућност, Научна суперкомбинација…). Учесник је већег броја радионица у специјалном резервату природе Слано копово, где су ученици могли да прошире своја практична знања из области орнитологије, зоологије, ботанике, као и соларне енергије.