Славенка Немешев

Славенка Немешев

наставник информатике

Рођена 19. 4. 1967. Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Образовна информатика. По занимању професор информатике. У Средњој школи ради од 1994.
Године 2014. покренула Клуб родитеља, који се и данас бави активностима везаним за рад са децом. Учествовала у пројекту „Мултипликација – живети толерантно“ на пословима радионичара, водила радионице за израду школског часописа. Похађала низ семинара који се односе на рад са децом и развијање толеранције и мултикултурализма. Писала и координирала бројним пројектима од којих је најзначајнији онај којим је основан дечији тамбурашки оркестар у Куману.