Роберт Киш

Роберт Киш

наставник електротехничке групе предмета

1. рођен ’59. у Новом Бечеју.
2. први транзистор залемио ’73.
3. прва штампана плочица ’74.
4. прву радио-аматерску радио-везу одржао ’75.
5. положио радио-аматерску I класу ’78.
6. прву програмску линију написао ’80.
7. први PCB фото поступком ’81.
8. први микрорачунар саставио ’82. (галаксија)
9. дипломирао на Електротехничком факултету у Београду ’86. (Електроника – техника комуникација) – дипломски рад – учило
10. ловачки испит положио ’87.
11. први програм за PLC написао ’88.
12. први програм за коришћење на PC написао ’89.
13. први PC саставио ’90.
14. први информатички течај одржао ’93.
15. први WEB design ’98.
16. први пројекат и извођење двосмерне кабловске мреже ’99.
17. први пројекат и извођење wireless net 2002.
18. прву оцену ученику дао 2008.
19. први његов ученик дипломирао Мехатронику 2017.
20. први online курс уписао 2018.