Олга Богданов

Олга Богданов

наставник географије

– наставник географије у Средњој школи
– ради са децом у основној школи
– завршила Природно-математички факултет у Новом Саду – одсек Географија
– у школи ради од 1991. године