Милош Фодок

Милош Фодок

наставник математике

Завршио основну школу „Јосиф Маринковић” у Новом Бечеју, где потом завршава и средњу школу, смер Машински техничар. Природно-математички факултет завршио је у Новом Саду. У школи предаје математику од 2013. године.