Милан Шуковић

Милан Шуковић

наставник машинске групе предмета

Рођен 3. 6. 1966. Основну и средњу школу (математичка гимназија) завршио у Српској Црњи. Факултет техничких наука уписао 1986, дипломирао на машинском одсеку 1992, смер Производно машинство. Мастер инжењер машинства. Од 1992. до 1998. радио као руководилац одржавања у шећерани. Од 1998. је у Средњој школи. Ожењен, отац двоје деце…