Маријана Конрад

Маријана Конрад

наставник физичког васпитања

Рођена је 21. 10. 1977. у Бановићима, где је завршила и основну школу. Гимназију „Душан Васиљев“ завршила је у Кикинди. Факултет физичке културе је завршила у Новом Саду. Дипломирани је кинезитерапеут. Запослена је на месту наставника физичког васпитања у ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево и у Средњој школи Нови Бечеј.