Маријана Ђелошевић

Маријана Ђелошевић

наставник математике

Дипломирала на Природно-математичком факултету у Новом Саду – одсек Теоријска математика. Након стицања звања дипломирани математичар – професор математике, предавачки рад започиње 2001. године у Основној школи „Јосиф Маринковић“. Од 2009. године ради у Средњој школи, као професор математике ученицима општег смера гимназије.
Служи се енглеским језиком на напредном нивоу. У настави активно користи савремене информатичке технологије.
Удата, мајка двоје деце.