Љиљана Кумрић

Љиљана Кумрић

наставник економске групе предмета

По звању је дипломирани економиста, а по занимању наставник економске групе предмета у Средњој школи у Новом Бечеју. Као професор ради од 2004. Пре рада у просвети, 21 годину радила је у привреди на пословима: референт плана и анализе, шеф рачуноводства, финансијски руководилац, буџетски инспектор. Такође је радила као стечајни управник и судски вештак економско-финансијске струке. Има лиценцу за овлашћеног рачуновођу. Искуство које је стекла радећи наведене послове, пре него што је постала професор, сматра изузетно важним и корисним за посао који тренутно обавља, зато се труди да што је могуће више у настави повеже теорију и праксу. Воли рад са младим људима, да им преноси своја знања, али врло радо и она учи од њих. У слободно време воли да шета у тишини поред наше прелепе реке Тисе, лето проводи на чамцу и воли да слуша музику.