Душанка Милосављев

Душанка Милосављев

административни радник

Завршила је средњу школу, четврти степен стручности, занимање правни техничар.
Ради у овој школи од 22. септембра 1983. године на радном месту административног радника. Поштује све чланове колектива, а школу сматра својом другом кућом.