Дубравка Миловац Срндовић

Дубравка Миловац Срндовић

наставник српског језика и књижевности

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек Српска књижевност и језик. Почела је да ради са ученицима 2004, а радно искуство стицала је у основним школама у Новом Бечеју и Куману. Од 2012. је део колектива Средње школе.