Дарко Крстин

Дарко Крстин

наставник електротехничке групе предмета

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Завршио Зрењанинску гимназију, природно-математички смер. Дипломирао на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Одсеку за електротехнику, где је такође завршио и мастер академске студије. Положио испите за лиценцу из области просвете. Запослен у Средњој школи Нови Бечеј од 2017. године. Поред тога, ради у ЕГШ „Никола Тесла“ (од 2004. године) као и Техничкој школи (од 2016. године) у Зрењанину. Предавао и у Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ из Зрењанина.
Коаутор књиге „Примена информационих технологија у спорту“. Учествовао је и похађао многобројне семинаре стручног усавршавања из области просвете. Има положен испит за одговорно лице за безбедност и здравље на раду (август 2016. године). Био је запослен у Електропривреди Србије, Термотоплани Зрењанин, у Биоеколошком центру Зрењанин, Саветник спољни сарадник МПНТР од фебруара 2017. године. Такође поседује диплому Вишег спортског тренера рукомета.