Бојан Алексов

Бојан Алексов

наставник физичког васпитања

Рођен у Новом Бечеју 12. 10. 1959. Средњу школу – Гимназију похађао 1974–1978. у Новом Бечеју. Почео студирати Правни факултет у Новом Саду, а завршио Факултет физичке културе у Београду. Носилац је дипломе учитеља пливања и лиценцирани инструктор скијања. Као професор почео је радити у основној школи у Новом Милошеву и основној школи у Бочару, а од 1993. у Средњој школи у Новом Бечеју.