Анита Бојић Перкин

Анита Бојић Перкин

директор

Дипломирала на студијској групи Филозофија, мастер академске студије завршила на студијском програму Мастер библиотекар информатичар.