Анита Бојић Перкин

Анита Бојић Перкин

директор

Професор филозофије и мастер библиотекар информатичар
Рођена сунчаног априлског дана 1980. године. Завршила општи смер гимназије, дипломирала на Филозофском факултету на студијској групи Филозофија, а на Педагошком факултету на студијском програму Мастер библиотекар информатичар завршила мастер академске студије. Положила испите за лиценце из области просвете, као и библиотечко-информационе делатности. Запослена у Средњој школи Нови Бечеј од 2005. године.
Приређивач је књиге „Враћајући се прошлости упознајемо сами себе“. Аутор „Речника међунационалне толеранције“ и краћих текстова у „Просветном прегледу“. Аутор је, координатор и учесник у разноврсним пројектима из области образовања и културе. Учествовала је и похађала многобројне семинаре стручног усавршавања. Спољни сарадник је Завода за унапређење образовања и васпитања.
Хоби јој је истраживање непознатог. Воли да се смеје и буде у друштву људи великог срца и искреног погледа. Радо гледа филмове, али предност даје књигама. Сматра да је једини прави смер кретања – напред.